Kalendár udalostí

Konzultačné rodičovské združenie

Konzultačné rodičovské združenia sa uskutočnia v príslušných triedach v čase od 14:30 hod