Kalendár udalostí

EČ a PFIČ - matematika

Prebehne externá časť  maturitnej skúšky z matematiky.