Kalendár udalostí

Európsky deň spotrebiteľov

Spotrebitelia sú kľúčovými subjektami trhu, ktorí predstavujú dopyt po tovaroch a službách. Európsky deň spotrebiteľov pripomína dôležitosť spotrebiteľov, spotrebiteľskej politiky a ich strategickú funkciu na vnútornom trhu. Deň je venovaný zvýšeniu informovanosti a vzdelania o zodpovednej spotrebe.