Kalendár udalostí

Rudolf, Rudolfa

Mužské meno Rudolf má germánsky pôvod a v preklade znamená "slávny vlk".Ich osobným číslom je 5 – Riziko. Sú to vytrvalí muži s pevnou voľou. Keď chcú niečo dosiahnuť, idú si pevne za tým. Snažia sa viac získať pre seba ako pre druhých. Svoje výnimočť vedia plne využiť. Rudolfovia sú nadaní a rozvážní ľudia a často priťahujú takých ľudí, ktorí im závidia a ktorí by ich radi využili. O svojich myšlienkach často nehovoria druhým, lebo si uvedomujú ich zvláštnosť a so svojim úspechom sa nebudú deliť. Rudolfovia ale nie sú skúpi a nevďační, nezabudnú na nikoho, kto im pomohol, ale ani neodpustia zradu a klamstvo. Uplatniť sa môžu ako spisovatelia, právnici, alebo pedagógovia. Toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Baran, Býk, Kozorožec a Panna. Vhodnou farbou je modrá.


Ženské meno Rudolfa je germánskeho pôvodu a znamená "slávna vlčica". Osobným číslom je 5 - Riziko. Medzi šťastné farby patrí zelená. Nositeľky tohto mena sú len ťažko ovplyvniteľné a veľmi cieľavedomé. Ak sa im nedarí napredovať, bývajú náladové a podráždené. Keď však vytrvajú, dosiahnu veľký úspech a ocenenie. Vyznačujú sa pevnou vôľou a dôslednou vierou vo vlastnú rodinu. Toto meno je vhodné pre znamenia Kozorožec, Baran, Býk, Panna a Vodnár.