Kalendár udalostí

Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 23.-26.4.2019; Miesto konania: SOŠ automobilová Košice