Kalendár udalostí

2. termín prijímacích skúšok

Prosíme uchádzačov, aby boli o 7:30 prítomní v areáli školy.