Erasmus charta

Stredná odborná škola technická v Humennom získala v roku 2019 Chartu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Charta je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility OVP pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov.

kemp Lešť intro

Posledný víkend pred vysvedčením strávili študenti, ktorí vyhrali krajský branný súboj: Viliam Kovaľ, Matúš Mydlo, Jakub Rosoľanka, Rastislav Sivčo, Benjamín Bačovčin, v najväčšom výcvikovom tábore na Slovensku, v Lešti.

fotosutaz intro

Aj tohto roku sa naše žiačky Bianka Vasilová a Klaudia Meždejová zapojili do amatérskej fotosúťaže, ktorej organizátorom je Mládežnícky parlament FreeMar Humenné. Tohtoročná ľubovoľná téma priniesla našim žiačkam víťazstvo.

matematicky klokan 2016 intro

Do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN sa na Slovensku v tomto školskom roku zapojilo 70 972 žiakov a medzi nimi nechýbali ani žiaci z našej školy.

Exkurzia PSS Svidnik intro

Dňa 14. 5. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka odboru mechanik strojov a zariadení spolu s majstrami odborného výcviku zúčastnili exkurzie vo firme PSS Svidník, ktorá sa zaoberá výrobou strojov na spracovanie mäsa a pre pivovary.

odborne stretnutie VDS intro

Dňa 10. mája 2019 spoločnosť VSD a.s., Košice pripravila už deviate stretnutie majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských stredných škôl. Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Ing. Viera Mikitová, Ing. Miloš Krupa, Ing. Ján Žinčák a Ing. Miroslav Kalanin.

enersol 2019 01 intro

V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže Enersol SK. Do tejto súťaže postúpilo 16 projektov v Hlavnej kategórii, 16 projektov v Tvorivej kategórii a 12 projektov v Propagačnej kategórii z krajských kôl. Tento rok sa zúčastnili súťaže všetky kraje Slovenska spolu 46 súťažiacich.

technicka myslienka roka intro

Dňa 24.4.2019 prebehlo finálové kolo stredoškolskej súťaže Technická myšlienka roka 2019. Súťaž organizovala katedra mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl s 31 súťažnými projektmi.