Exkurzia PSS Svidnik intro

Dňa 14. 5. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka odboru mechanik strojov a zariadení spolu s majstrami odborného výcviku zúčastnili exkurzie vo firme PSS Svidník, ktorá sa zaoberá výrobou strojov na spracovanie mäsa a pre pivovary.

exkurzia KIA motors intro

Dňa 5.3.2019 sa žiaci I.A, I.C a dvaja žiaci II.C pod dohľadom pedagogického dozoru Ing. Mgr. M. Kalanina, Ing. J. Kovaľa a Ing. V. Mikitovej zúčastnili exkurzie v KIA MOTORS Žilina.

Exkurzia FBERG TUKE intro

Dňa 22.1.2019 sa trinásť vybraných druhákov a tretiakov našej školy zúčastnilo exkurzie na ústave riadenia a informatizácie priemyselných procesov, FBERG TUKE v Košiciach.

exkurzia Osvienčim intro

V piatok, 15. júna 2018, sa technické lýceum Strednej odbornej školy technickej v Humennom pod vedením triednej učiteľky Mgr. Lucie Alexovičovej vybralo v skorých ranných hodinách za historickým putovaním do neďalekého Poľska.

Starina Kolonica intro

Dňa 5. mája 2018 sa 23 žiakov I.D pod vedením Ing. A. Biľovej a T. Barančíka zúčastnilo odbornej exkurzie v areáli Vodárenskej nádrže Starina (ďalej VN) a Astronomického observatória na Kolonickom sedle.

exkurzia kniznica intro

Kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. Je však škoda, že mnohí z nás, najmä mladí, si to v dnešnej dobe neuvedomujú. Preto sme sa 23. apríla 2018 rozhodli spolu s našimi prvákmi opäť zavítať do priestorov Vihorlatskej knižnice v Humennom.

SDV intro

Dňa 27.03.2018 sa žiaci III.Df a I.Dch zúčastnili interaktívneho podujatia pod názvom Svetový deň vody - Odpoveď je v prírode vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Podujatie bolo pokračovaním objektového vyučovania v rámci projektu ku koreňom, tradíciám, hodnotám v predmete biológia a prierezovom predmete environmentálna problematika.

DOD Univerzita veterinarneho lekarstva a farmacie intro

Dňa 17. januára 2018 sa tretiaci a štvrtáci našej školy z odboru BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA zúčastnili Dňa otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.