exkurzia Osvienčim intro

V piatok, 15. júna 2018, sa technické lýceum Strednej odbornej školy technickej v Humennom pod vedením triednej učiteľky Mgr. Lucie Alexovičovej vybralo v skorých ranných hodinách za historickým putovaním do neďalekého Poľska.

Starina Kolonica intro

Dňa 5. mája 2018 sa 23 žiakov I.D pod vedením Ing. A. Biľovej a T. Barančíka zúčastnilo odbornej exkurzie v areáli Vodárenskej nádrže Starina (ďalej VN) a Astronomického observatória na Kolonickom sedle.

exkurzia kniznica intro

Kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. Je však škoda, že mnohí z nás, najmä mladí, si to v dnešnej dobe neuvedomujú. Preto sme sa 23. apríla 2018 rozhodli spolu s našimi prvákmi opäť zavítať do priestorov Vihorlatskej knižnice v Humennom.

SDV intro

Dňa 27.03.2018 sa žiaci III.Df a I.Dch zúčastnili interaktívneho podujatia pod názvom Svetový deň vody - Odpoveď je v prírode vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Podujatie bolo pokračovaním objektového vyučovania v rámci projektu ku koreňom, tradíciám, hodnotám v predmete biológia a prierezovom predmete environmentálna problematika.

DOD Univerzita veterinarneho lekarstva a farmacie intro

Dňa 17. januára 2018 sa tretiaci a štvrtáci našej školy z odboru BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA zúčastnili Dňa otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

exkurzia Jaslovske Bohunice intro

Dňa 16.06.2017 sa 37 vybraných žiakov z elektroodborov Strednej odbornej školy technickej v Humennom zúčastnilo exkurzie jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

KIA intro

Dňa 28.02.2017 sa vybraní žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom zúčastnili exkurzie v automobilovom závode KIA pri Žiline v Tepličke nad Váhom. Po dlhej ceste autobusom dorazili žiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom (Ing. Vierou Mikitovou, Mgr. Milanom Mihaľovom a Ing. Róbertom Juhásom) pred brány školiaceho strediska závodu KIA, kde ich zodpovedný pracovník p. Veverka oboznámil s aktuálnymi informáciami o závode a poučil všetkých o dodržiavaní bezpečnostných predpisov počas prehliadky závodu.

Exkurzia Starina intro

V stredu 16. novembra 2016 študenti I.B, II.Df a III.Df pod pedagogickým dozorom učiteľov Ing. A. Biľovej, Mgr. K. Draveckej a Mgr. R. Vlkolinského absolvovali exkurziu vo Vodárenskej nádrži Starina nachádzajúcej sa v Národnom parku Poloniny. Exkurzia bola zorganizovaná pri príležitosti blížiaceho sa „Týždňa vedy a techniky na Slovenku 2016“.