Starina Kolonica intro

Dňa 5. mája 2018 sa 23 žiakov I.D pod vedením Ing. A. Biľovej a T. Barančíka zúčastnilo odbornej exkurzie v areáli Vodárenskej nádrže Starina (ďalej VN) a Astronomického observatória na Kolonickom sedle.

Miestny pracovník VN nás oboznámil so vznikom a parametrami vodného diela. VN Starina je najväčšia umelo vytvorená zásobáreň pitnej vody na Slovensku - zaberá plochu 311 ha. Do nádrže sa zmestí až 59,8 miliónov m3 vody. Uprostred nádrže je tzv. lievik. Pri nadmernom zvýšení hladiny vodárenskej nádrže sa lievikom odvádza prebytočná voda priamo do rieky Cirochy, a tým sa reguluje výška vodnej hladiny. Náš sprievodca nám umožnil dostať sa i k tzv. lieviku. Po prekonaní náročnej trasy nás očaril nádherný výhľad na prírodu v okolí nádrže.

Po krátkej prestávke sme sa presunuli do Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne. Nočná obloha na Kolonickom sedle má veľmi dobré vlastnosti na pozorovania, lebo je dostatočne tmavá a málo znečistená svetelným smogom. V areáli observatória sme absolvovali komplexný program Astronomické dopoludnie pre školy. Privítal nás i sprevádzal odborný pracovník Mgr. Peter Mikloš. Súčasťou programu bola prehliadka observatória a Vihorlatského národného teleskopu. Odborný pracovník nás prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil so zaujímavými informáciami o jednotlivých planétach Slnečnej sústavy.

Po skončení prednášky o planétach nasledovala časť programu pod umelou hviezdnou oblohou. Podstatou planetária je prístroj - projektor planetária, ktorý umožňuje ukázať oblohu tak, ako vyzerá v ľubovoľnej zemepisnej šírke a v ľubovoľnom čase. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a ocitli sa v náručí hviezdnej oblohy. Náš lektor nám najskôr popísal prístroj a nasledovala ukážka nočnej oblohy počas jednotlivých ročných období. Spoločne sme hľadali najznámejšie súhvezdia. V závere programu sme pozorovali zdanlivý pohyb najjasnejších planét po oblohe.

Trochu unavení, ale plní príjemných zážitkov i nových poznatkov sme nasadli do autobusu a vrátili sa do Humenného.

Fotogaléria z akcie

 • 01_Odborná_literatúra
 • 02_Spoločná_pri_obervatórium
 • 03_Svetelné_hodiny
 • 04_Obhliadka_observatória
 • 05_Súhvezdia_na_oblohe_pre_nevidomých
 • 06_Hviezdna_mapa
 • 07_I.D
 • 08_V_planetáriu_1
 • 09_V_planetáriu_2
 • 10_V_pozadí_Lievik
 • 11_Odborný_výklad_pracovníka_Stariny
 • 12_Lievik
 • 13_Pohľad_na_areál
 • 14_Vstupujeme_pod_hladinu_vody_na_Starine
 • 15_Zisťujeme_prietok_vody_potrubím
 • 16_V_strojovni
 • 17_Bočný_pohľad_na_lievik
 • 18_Pohľad_do_lievika
 • 19_Vychutnávame_si_pekné_počasie
 • 20_Spoločná_fotka_I.D_v_Lieviku
 • 21