Konverzacia v CUJ

Vo februári sa v Prešovskom kraji konali olympiády v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentoval žiak Peter Gerboc z triedy IV.A, ktorý v kategórii 2D dosiahol úspech v nemeckom ako aj anglickom jazyku.

Dňa 13.2.2018 na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade, kde sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, Peter vybojoval 1. miesto, a tak postúpil do celoštátneho kola. O deň neskôr, 14.2.2018, už súťažil na olympiáde v anglickom jazyku na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove, kde sa umiestnil na 2. mieste.

K dosiahnutým úspechom mu srdečne blahoželáme.