Konverzacia v CUJ

V novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiád v cudzích jazykoch. Všetci žiaci súťažili v kategórii 2D.

Mená umiestnených žiakov

Olympiáda v nemeckom jazyku
 1. miesto: Ladislav Šepeľa (IV.B)
 2. miesto: Natália Koprivňáková (III.B)
 3. miesto: Patrik Marián Ferko (II.B)
Olympiáda v anglickom jazyku
 1. miesto: Ondrej Hennel (III.B)
 2. miesto: Marián Muličák (IV.D)
 3. miesto: Patrik Marián Ferko (II.B)
Olympiáda v ruskom jazyku
 1. miesto: Vladimír Drozd (III.A)
 2. miesto: Valentína Chmeľová (IV.D)
 3. miesto: Viktória Nechanická (IV.B)

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov.


 • Diplom_ANJ-1
 • Diplom_ANJ-2
 • Diplom_ANJ-3
 • Diplom_ANJ-3
 • Diplom_NEJ-1
 • Diplom_NEJ-2
 • Diplom_NEJ-3
 • Diplom_RUJ-1
 • Diplom_RUJ-2
 • Diplom_RUJ-3