biblicka olympiada intro

Dňa 6. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon – Evanjelium podľa Matúša. Spoločnou témou vybraných kníh – Vernosť Pánovi.

Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Víťazom sa stal Michal Kočan z triedy II.B. Druhé miesto obsadil Viliam Kovaľ II.C a na treťom mieste skončila Jana Roháčová z triedy II.B. Títo traja nás budú reprezentovať na dekanátnom (okresnom) kole. Súťaž organizačne zabezpečovali Ing. Kalanin MiroslavMgr. Pichoňský Jakub.

Fotogaléria z akcie

  • Biblická_olympiáda_školské_kolo-2019-1
  • Biblická_olympiáda_školské_kolo-2019-2