fotosutaz intro

Aj tohto roku sa naše žiačky Bianka Vasilová a Klaudia Meždejová zapojili do amatérskej fotosúťaže, ktorej organizátorom je Mládežnícky parlament FreeMar Humenné. Tohtoročná ľubovoľná téma priniesla našim žiačkam víťazstvo.

matematicky klokan 2016 intro

Do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN sa na Slovensku v tomto školskom roku zapojilo 70 972 žiakov a medzi nimi nechýbali ani žiaci z našej školy.

enersol 2019 01 intro

V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže Enersol SK. Do tejto súťaže postúpilo 16 projektov v Hlavnej kategórii, 16 projektov v Tvorivej kategórii a 12 projektov v Propagačnej kategórii z krajských kôl. Tento rok sa zúčastnili súťaže všetky kraje Slovenska spolu 46 súťažiacich.

technicka myslienka roka intro

Dňa 24.4.2019 prebehlo finálové kolo stredoškolskej súťaže Technická myšlienka roka 2019. Súťaž organizovala katedra mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl s 31 súťažnými projektmi.

CNC intro

Súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní je celoslovenská dvojkolová súťaž zručností pre tímy, v zložení pedagóg a žiak strednej školy, v programovaní a výrobe súčiastok na CNC strojoch. Kompetencie pre účasť v súťaži žiaci obvykle získavajú v 3. alebo 4. ročníku štúdia, učitelia priebežne. Pre prístup na kvalifikačné kolo musí žiak odovzdať organizátorom súťaže kontrolnú prácu.

fotosutaz intro

SOŠ technická v Humennom aj v tomto školskom roku vyhlásila školskú fotografickú súťaž, ktorej hlavnou témou bol KVET. Termín odovzdania súťažných prác bol 31. január 2019.

mlady europan intro

Dňa 15. apríla 2019 sa trojčlenné družstvo študentov SOŠT zúčastnilo 14. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii „Mladý Európan“. Súťaž každoročne organizuje centrum Europe Direct v Prešove, regionálne kolo sa konalo v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

junior internet intro

V dňoch 5. – 6. apríla 2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnil 14. ročník súťažnej konferencie Junior Internet Amavet 2019.