súťaž VSD 2018 intro

Dňa 12.06.2018 sa uskutočnil už 11. ročník vedomostnej súťaže VSD z oblasti elektrotechniky a energetiky pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných elektrotechnických škôl.

Makro fotografia intro

Na konci apríla bola vyhodnotená fotosúťaž na tému "Makro fotografia". Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov, ktorí spolu do súťaže odovzdali 28 fotografií.

enersol SK intro

Enersol-SK je súťaž Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia.

soc logo

Dňa 06.04.2018 sa uskutočnilo krajské kolo 40. ročníka súťaže SOČ na SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Svoje práce predstavilo 184 žiakov v 17 súťažných odboroch. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov s 8 prácami v 6 súťažných odboroch.

junior internet intro

V dňoch 23. a 24. marca 2018 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnil 13. ročník súťažnej konferencie Junior Internet 2018.

strojar inovator 2018 intro

Tento rok vyhlásila Technická univerzita v Košiciach už piaty ročník úspešnej súťaže s názvom „Strojár – Inovátor 2018“. Popularita tejto súťaže z roka na rok narastá, o čom hovorí aj fakt, že zúčastnení pochádzali aj z ďalekých kútov Slovenska (napr. autor jednej z výherných prác bol zo Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne). Súťaž nie je nič dlžná ani svojej kvalite, o čom svedčí aj úroveň jednotlivých prác (www.strojar-inovator.sk).

enersol krajske kolo intro

22. marca 2018 sa na SOŠT v Humennom uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL 2018. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so ŠIOV. Je to stredoškolská záujmová činnosť, v ktorej všetky sú práce zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.

Sútaž VSD 2017 intro

Už po jedenástykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.