Makro fotografia intro

Na konci apríla bola vyhodnotená fotosúťaž na tému "Makro fotografia". Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov, ktorí spolu do súťaže odovzdali 28 fotografií.

Vyhlasovateľom súťaže bola SOŠ technická Humenné a termín uzávierky bol 31. január 2018.

Výsledky súťaže

Meno a priezviskoTriedaPočet fotografiíUmiestnenie
Róbert Fedorco IV.G 3 1. miesto
Mário Ďak IV.G 3 2. miesto
Zuzana Kováčová I.Cg 3 3. miesto
Filip Barna II.Ae 3 3. miesto
Adam Firda III.B 3 3. miesto
Patrik Macejka III.B 3 3. miesto
Marianna Stebnická I.Cg 3 -
Kristián Valčo I.Cg 3 -
Tomáš Oharčák I.B 3 -
Ján Mikuláško IV.B 1 -

Víťazné fotografie

1. miesto

  • Róbert_Fedorco-Spolupráca

Róbert Fedorco | Spolupráca

2. miesto

  • Mário_Ďak-Huby

Mário Ďak | Huby

3. miesto

  • Adam_Firda-Peper
  • Filip_Barna-Tak_blízko_ale_zároveň_tak_ďaleko
  • Patrik_Macejka-Prach
  • Zuzana_Kováčova-Muška

Zľava: Adam Firda | Peper; Filip Barna |Tak blízko, ale zároveň tak ďaleko; Patrik Macejka | Prach; Zuzana Kováčová | Muška


Poznámka: Fotografie boli pre potreby webu orezané a zmenšené.