súťaž VSD 2018 intro

Dňa 12.06.2018 sa uskutočnil už 11. ročník vedomostnej súťaže VSD z oblasti elektrotechniky a energetiky pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných elektrotechnických škôl.

Súťaž prebiehala v 2 kolách. V 1. kole žiaci riešili teoretické otázky formou testu, z ktorých 10 žiakov s najvyšším počtom bodov postúpilo do 2. kola. V 2. kole riešili praktickú úlohu, v ktorej boli hodnotení za správne splnenie úlohy v časovom limite a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov, I.A - 7 žiakov, I.C – 6 žiakov, II.A – 7 žiakov, II.C – 3 žiaci.

Všetci zúčastnení si odniesli malý spomienkový darček od spoločnosti VSD.

Žiakov na súťaž pripravovali Ing. Viera Mikitová, Ing. Juraj Bíľanský, Ing. Radoslav Halgaš a Ing. Miloš Krupa. Prví 3 žiaci boli odmenení vecnými cenami.

Výsledky

UmiestnenieMeno a prieviskoTrieda
1. miesto Vladimír Drozd II.A
2. miesto Peter Židzik II.A
3. miesto Lukáš Daraš II.C

Fotogaléria z akcie

  • súťaž_VSD-2018-01
  • súťaž_VSD-2018-02
  • súťaž_VSD-2018-03
  • súťaž_VSD-2018-04
  • súťaž_VSD-2018-05
  • súťaž_VSD-2018-06
  • súťaž_VSD-2018-07
  • súťaž_VSD-2018-08
  • súťaž_VSD-2018-09