enersol SK intro

Enersol-SK je súťaž Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia.

Študenti súťažia v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Cieľom súťaže ENERSOL je podporiť  talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie  žiakov, odborné aj teoretické vedomosti a odborno-praktické  schopnosti a zručnosti. Hlavnou myšlienkou celej súťaže je využívanie  alternatívnych zdrojov energie, skúmanie a porovnávanie technických parametrov, riešenie problematiky využívania alternatívnych zdrojov v nadväznosti na ochranu životného  prostredia.

Po víťazstve na krajskom kole v tvorivej kategórii a druhom mieste v hlavnej kategórii postúpili dvaja žiaci SOŠT v Humennom na celoslovenské kolo. Uskutočnilo sa 12. apríla v Senici a zúčastnilo sa ho 16 prác – po dve najlepšie práce z každého kraja. Dávid Pasternák v najcennejšej tvorivej kategórii získal s projektom Meteorologická stanica prvenstvo. V hlavnej kategórii obsadil Šimon Tóth ôsme miesto.

Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili do nesúťažného medzinárodného kola, ktoré sa konalo 19.04.2018-20.04.2018 v rakúskom meste Hollabrunn, kde prezentovali svoje projekty medzinárodnej odbornej porote v anglickom jazyku.


Fotogaléria z akcie

 • krajské_kolo_Enersol-2018-01
 • krajské_kolo_Enersol-2018-02
 • krajské_kolo_Enersol-2018-03
 • krajské_kolo_Enersol-2018-04
 • krajské_kolo_Enersol-2018-05
 • krajské_kolo_Enersol-2018-06
 • krajské_kolo_Enersol-2018-07
 • krajské_kolo_Enersol-2018-08
 • krajské_kolo_Enersol-2018-09
 • krajské_kolo_Enersol-2018-10
 • krajské_kolo_Enersol-2018-11
 • krajské_kolo_Enersol-2018-12
 • krajské_kolo_Enersol-2018-13
 • krajské_kolo_Enersol-2018-14
 • krajské_kolo_Enersol-2018-15
 • krajské_kolo_Enersol-2018-16
 • krajské_kolo_Enersol-2018-17
 • krajské_kolo_Enersol-2018-18
 • krajské_kolo_Enersol-2018-19
 • krajské_kolo_Enersol-2018-20
 • krajské_kolo_Enersol-2018-21
 • krajské_kolo_Enersol-2018-22
 • krajské_kolo_Enersol-2018-23
 • krajské_kolo_Enersol-2018-24
 • krajské_kolo_Enersol-2018-25
 • krajské_kolo_Enersol-2018-26
 • krajské_kolo_Enersol-2018-27
 • krajské_kolo_Enersol-2018-28
 • krajské_kolo_Enersol-2018-29
 • krajské_kolo_Enersol-2018-30
 • krajské_kolo_Enersol-2018-31