Zenit 2018 intro

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Zenit v elektronike. Miestom konania súťaže bola Spojená škola Prešov. Našu školu reprezentovali, v kategórií A Dávid Pasternák z triedy IV.A. V kategórií B súťažil Martin Matta z II.C triedy.

Súťaž sa skladá z teoretickej a praktickej časti.

Dosiahnuté výsledky

V oboch kategóriách súťažili žiaci z desiatich škôl, v kategórii A spolu 9 žiakov a v kategórii B súťažilo 5 žiakov, z každej školy mohol súťažiť iba jeden žiak. Dávid Pasternák - obsadil 3. miesto v kategórii A. Martin Matta - obsadil 5. miesto v kategórii B.


Fotogaléria z akcie

  • Zenit-2018-01
  • Zenit-2018-02
  • Zenit-2018-03
  • Zenit-2018-04
  • Zenit-2018-05