skolske kolo SOC intro

Dňa 26.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo už 41. ročníka súťaže SOČ. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ.

Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch a vyhľadávať informácie. Svoje práce krátkou prezentáciou ústne obhajujú pred odbornou hodnotiacou komisiou, v prípade výrobku aj predvádzajú jeho činnosť.

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 49 žiakov, IV.A – 11 žiakov, IV.B – 11 žiakov, IV.C – 14 žiakov, IV.D – 13 žiakov. Práce žiakov boli zaujímavé a v niektorých prípadoch aj veľmi dobre predstavené. Vybrať tie najlepšie práce bolo pre odborné hodnotiace komisie náročné.

Najlepšie práce v jednotlivých súťažných odboroch predstavili žiaci:

 • IV.A - Dávid Pasternák, Oliver Hrubovčák
 • IV.B - Martin Pollák, Marcel Kuľha
 • IV.C - Matúš Fedorčák, Richard Gajovský
 • IV.D - Dominik Fedorčák, Jakub Džubara

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.


Fotogaléria z akcie

 • skolske_kolo_SOC-2019-01
 • skolske_kolo_SOC-2019-02
 • skolske_kolo_SOC-2019-03
 • skolske_kolo_SOC-2019-04
 • skolske_kolo_SOC-2019-05
 • skolske_kolo_SOC-2019-06
 • skolske_kolo_SOC-2019-07
 • skolske_kolo_SOC-2019-08
 • skolske_kolo_SOC-2019-09
 • skolske_kolo_SOC-2019-10
 • skolske_kolo_SOC-2019-11
 • skolske_kolo_SOC-2019-12
 • skolske_kolo_SOC-2019-13
 • skolske_kolo_SOC-2019-14
 • skolske_kolo_SOC-2019-15
 • skolske_kolo_SOC-2019-16
 • skolske_kolo_SOC-2019-17
 • skolske_kolo_SOC-2019-18
 • skolske_kolo_SOC-2019-19