elektrotechnici sutazili intro

Spoločnosťou VSD, a.s. bola dňa 07.11.2018 vyhlásená súťaž na tému "Využitie elektrických vedení vn a nn pre aplikácie". Išlo o 12. ročník tímovej súťaže škôl.

Cieľom súťaže bolo navrhnúť využitie trás vedení distribučnej sústavy pri existujúcich , ale nových energetických napojeniach pre viacúčelové využitie ako doplnkové služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre potreby zákazníkov.

Finále tímovej súťaže sa uskutočnilo vo štvrtok 07. marca 2019 v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach. Súťažilo 11 družstiev z piatich škôl. SOŠ technickú v Humennom na súťaži reprezentovali 2 tímy.

Odborná porota bola zložená zo zamestnancov VSD a.s. Košice a TU Košice. Táto určila poradie na prvých piatich miestach.

Tím Lazy boys v zložení Peter Židzik, Filip Barna a Patrik Harakaľ ( trieda III.A ) z odboru elektrotechnika, s koordinátorom Ing. Jozefom Krídlom, získal 2. miesto.

Tím: MPM – Techteam v zložení Dávid Pasternák ( trieda IV.A ), Šimon TóthSamuel Michalko, ( trieda IV.C) s koordinátorom Ing. Mgr. Miroslavom Kalaninom,  tiež výborne reprezentoval školu a žiaci získali cenné skúsenosti do budúcu prax elektrotechnika .

Fotogaléria z akcie

 • elektrotechnici_sutazili-01
 • elektrotechnici_sutazili-02
 • elektrotechnici_sutazili-03
 • elektrotechnici_sutazili-04
 • elektrotechnici_sutazili-05
 • elektrotechnici_sutazili-06
 • elektrotechnici_sutazili-07
 • elektrotechnici_sutazili-08
 • elektrotechnici_sutazili-09
 • elektrotechnici_sutazili-10
 • elektrotechnici_sutazili-11
 • elektrotechnici_sutazili-12