enersol 2019 intro

Vyhlasovateľom súťaže ENERSOL SK je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž Enersol SK je zameraná na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie emisií a nové technológie.

Práce sú hodnotené z hľadiska tvorivosti, vzťahu k ochrane životného prostredia a tvorivých odborno-praktických schopností žiakov. Poverenie na organizáciu krajského kola súťaže dostala SOŠ technická v Humennom. Toto krajské kolo sa uskutočnilo 22.03.2019.

Súťaž pozostáva z 3 súťažných kategórií:

1. Hlavná kategória
Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.
2. Tvorivá kategória
V rámci tejto kategórie sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci so svojimi učiteľmi (konzultantmi), vysokými školami, firmami. Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie výrobkov alebo modelov.
3. Propagačná kategória
Táto kategória je zameraná na tvorivú umeleckú činnosť (plagáty, výroba propagačných predmetov, keramika, literárna činnosť, ...).

Výsledky krajského kola

Odborná porota v zložení: predseda - Ing. Mgr. Miroslav Kalanin z SOŠT Humenné a členovia Ing. Ján Haluška z SPŠE Prešov a Ján Janošov, elektrotechnik určili poradie v jednotlivých kategóriách takto:

Hlavná kategória:

 1. Patrik Harakaľ (SOŠT Humenné) - Nabíjacie stanice
 2. Andrej Marko (SOŠT Humenné)  - Veterné elektrárne
 3. Lukáš Kvašný (SOŠT Humenné) - Klasické žiarovky versus LED

Tvorivá kategória:

 1. Tadeáš Bača (SPŠE Prešov)  - Prenos dát po distribučnej sieti
 2. Martin Matta (SOŠT Humenné)  - Inteligentné inštalácie

Propagačná kategória:

 1. Filip Barna (SOŠT Humenné Lets) - Enersol
 2. Šimon Varichaj (SOŠT Humenné) - Solárny kvet
 3. Pavol Drančák (SOŠT Humenné) - Plagáty Enersol

Žiaci Patrik Harakaľ, Filip Barna a Šimon Varichaj z SOŠT Humenné, a Tadeáš Bača z SPŠE Prešov budú reprezentovať Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 11.4 – 12.4. 2019 v Senici.

Súťaž organizačne zabezpečoval Ing. Jozef krídla – krajský koordinátor súťaže ENERSOL -SK

Fotogaléria z akcie

 • enersol-2019-01
 • enersol-2019-02
 • enersol-2019-03
 • enersol-2019-04
 • enersol-2019-05
 • enersol-2019-06