sutaz med 2019 intro

Naši žiaci sa zúčastnili dňa 1.4.2019 on-line celoslovenskej súťaže MEĎ 2019. Táto súťaž bola vyhlásená SPŠS, Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Európskym inštitútom medi (predtým Stredisko medi). Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi.

Z našej školy súťažili 5 žiaci. Boli to III.A Dávid Gavel, Ľubomír Volovár, Dávid Vahovič, Jakub Feďo a Vladimír Drozd. Všetci z triedy III.A.

Celkovo súťažilo 220 súťažiacich. Najlepšie výsledky dosiahli Ľubomír Volovár, ktorý sa umiestnil na 34. miesteVladimír Drozd obsadil 36.miesto. Ostatní skončili v prvej polovici celkovo prihlásených súťažiacich.

SOŠT Humenné obsadila v kategórií študijné odbory 10. miesto, celkom prihlásených 21 škôl v tejto kategórií.

Súťaž organizačne zabezpečoval Ing. Kalanin Miroslav.