CNC intro

Súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní je celoslovenská dvojkolová súťaž zručností pre tímy, v zložení pedagóg a žiak strednej školy, v programovaní a výrobe súčiastok na CNC strojoch. Kompetencie pre účasť v súťaži žiaci obvykle získavajú v 3. alebo 4. ročníku štúdia, učitelia priebežne. Pre prístup na kvalifikačné kolo musí žiak odovzdať organizátorom súťaže kontrolnú prácu.

Úlohou v kvalifikačnom kole súťaže je napísať CNC program a simulovať výrobu súčiastky v 3D simulátore, podľa výkresovej dokumentácie v čase do 2 hodín.

Úlohou vo finálovom kole súťaže je napísať program pre výrobu súčiastky priamo na CNC stroji, nastaviť CNC stroj a vyrobiť súčiastku v kvalite predpísanej výkresovým zadaním v čase do 4 hodín.

Finále súťaže prebiehalo na Strednej odbornej škole v Košiciach-Šaci, Učňovská 5, v priestoroch školských dielní. Škola je Centrum odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu a okrem iného vybavenia disponuje aj 4 CNC strojmi EMCO, s didakticky upravenými CNC riadiacimi systémami výrobcov SIEMENS, FANUC a HEDENHEIN, najviac používanými v priemyselnej praxi.

Hodnotenie kvalifikačného kola vykonávali nezávislí odborníci z TU v Košiciach a Žilinskej univerzity. Hodnotenie finálového kola - meranie súčiastok - vykonali pracovníci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach.

Súťaž je dotovaná cenami v hodnote takmer 35000€, pričom súťažiaci dostali hotovostné výhry za obsadenie prvého miesta 1000€, druhého miesta 800€ a tretieho miesta 600€ v oboch disciplínach. Súťažiace tímy si výhru rozdelili rovným dielom.

Do 5. ročníka súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní sa prihlásilo 30 tímov zo 69 pozvaných škôl. Kvalifikačného kola sa zúčastnilo iba 26 škôl, 3 školy organizátorom kontrolnú prácu neodovzdali, jeden tím vzdal tesne pred kvalifikačným kolom.

Vo finále dostali možnosť vystúpiť 3 najlepší CNC sústružníci a 3 najlepší CNC frézari.

Výsledky finálového kola v kategórii CNC frézovanie

PoradieNázov školyMeno a priezvisko súťažiacehoRiadiaci systémDosiahnuté body
1 Technická akadémia, Špišská Nová Ves Dalibor Čech Sinumerik Operate 30
Emil Henček, Ing.
2 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina Marián Tišliar Heidenhain TNC 426 18
Jozef Kováč, Ing.
3 SOŠ technická Humenné, Družstevná ulica 1474/19, 066 01 Humenné Richard Trecák Fanuc 31i, Manual Guide 11
Ladislav Kostolník, Ing.

 

Kompletná správa zo súťaže