fotosutaz intro

Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote vyhlásila 3. ročník bienále fotografickej súťaže pod názvom OBJEKT A TIEŇ 2019.

Do súťaže sa prihlásila Zuzana Kováčová, ktorá v II. kategórii získala čestné uznanie.Čestné uznanie sutaz objekt a tien