fatima intro

Uplynulý rok si kresťanský svet pripomenul sto rokov od zjavení Matky Božej vo Fatime. Teto udalosti si pripomenuli aj žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom.

IT Expo Kosice intro

V utorok 21.3.2017 sa druháci odboru technické lýceum zúčastnili výstavy IT Expo 2017 v Košiciach. Cieľom tejto výstavy je prezentácia noviniek z oblasti informačných technológií.

skolske kolo SOC 2017 intro

V školskom roku 2016/2017 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo už 39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Začiatkom marca sa v súlade s postupovým kľúčom súťaže v SOŠT Humenné uskutočnilo školské kolo. Svoje práce prezentovali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka technických odborov.

starter intro

V dňoch 12.-13.4.2016 sa v odbornej učebni ekonomických predmetov uskutočnila prezentácia STARTER.

exkurzia ZS Jana Svermu

Milí kolegovia a študenti, na základe absolvovanej exkurzie žiakmi a ich vyučujúcimi zo ZŠ Jána Švermu v Humennom a najmä ich písomnej reakcie, vám ponúkam krásne ohodnotenie vašej práce i prístupu v rámci spolupráce so základnými školami.

DOD 2015

V symbióze s Dňom otvorených dverí SOŠ technická zorganizovala vo štvrtok 19. novembra 2015 v poradí už štrnásty Európsky deň rodičov a školy. Deň otvorených dverí prilákal žiakov základných škôl – najmä deviatakov, ktorí si v tomto školskom roku vyberú jednu zo stredných škôl a položia tým základný kameň svojej budúcnosti.

organizatori PC SHOW

3. júna 2015 sa rozhodla skupina počítačových nadšencov usporiadať pre všetkých žiakov a aj ostatných záujemcov o výpočtovú techniku SOŠT PC SHOW 2015.

Pohľad na stánky veľtrhu

V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia sa žiaci II.Dp a III.Dp v dňoch 26. - 27.3 2015 zúčastnili Veľtrhu študentských spoločností, ktorý sa konal v Bratislave. Na veľtrhu sa prezentovalo 59 študentských spoločností. Hodnotiaca porota posudzovala podnikateľské plány, ale aj dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov.