fatima intro

Uplynulý rok si kresťanský svet pripomenul sto rokov od zjavení Matky Božej vo Fatime. Teto udalosti si pripomenuli aj žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom.

Prednášku spojenú s prezentáciou pripravil Ing. Mgr. Miroslav Kalanin. V nej pripomenul historické fakty zjavenia s poukázaním na odkaz pre súčasnosť.

30. januára siedma vyučovacia hodina bola určená pre žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, Mgr. Natálie Mattovej, Mgr. Lucie Alexovičovej a Ing. Martiny Kotusovej (dozor) mali možnosť zoznámiť sa s faktami, ktoré súvisia so zjavením.

Fotogaléria z akcie

  • fatima-1
  • fatima-2
  • fatima-3
  • fatima-4