anna kolesarova intro

Pod týmto názvom sa triedy I.C a I.D dňa 28.11.2018 zúčastnili duchovnej prezentácie o živote blahoslavenej Anny Kolesárovej. Akcia mala dve časti – prednáškovú a prezentačnú. Prednášajúci Mgr. Pichoňský Jakub v prvej časti predstavil život Anny Kolesárovej, jej hrdinský čin a nedávny proces blahorečenia.

V druhej časti boli premietnuté videá, ktoré vyobrazovali hraným spôsobom udalosti zo života blahoslavenej pre pochopenie jej odkazu, svedectvá cirkevných predstaviteľov a mladých o ovocí blahorečenia a života s Bohom. Silným emociálnym zážitkom bola umeleckým spôsobom vyjadrená „posledná modlitba“ Anny.

Zúčastnení žiaci v tomto duchovnom pásme našli mnoho výziev pre život. Akciu organizačne zabezpečovali Mgr. Pichoňský Jakub a Ing. Kalanin Miroslav.


Fotogaléria z akcie

  • anna_kolesarova-blahorecenie-1
  • anna_kolesarova-blahorecenie-2