Zalozka do knihy intro

Do projektu sme sa zapojili už druhýkrát, takže sme boli vyzbrojení prípravou naň. Veľmi nás potešilo, že do projektu sa chceli vo veľkej miere zapojiť hlavne 1. ročníky, čo je dobrý znak toho, že je o históriu a čítanie záujem.

Den PSK intro

Deň otvorených dverí pod názvom Dvere dokorán zorganizoval PSK po prvýkrát v roku 2007. Na Úrade PSK, na Námestí mieru 2 v Prešove je každoročne pripravený bohatý interaktívny program pre verejnosť.

MDSK intro

22.10.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 88 žiakov prvého ročníka a 8 žiakov tretieho ročníka.

prakticke cvičenie elektrotechnikov intro

Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila exkurzia na Cvičnom poli VSD a.s., ktoré sa nachádza v priestoroch SOŠE v Poprade – Matejovciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci z tried II.C, II.A a pedagogický dozor – Ing. Mgr. Miroslav Kalanin a Mgr. Michal Kulan. Exkurzia bola spojená s ukážkami prác na vedení vn a nn a konala sa v rámci partnerskej spolupráce s VSD a.s., Košice.

fg intro

V rámci implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti sa žiaci II.B triedy zúčastnili dňa 22.5.2018 interaktívneho kurzu – Finančná gramotnosť, ktorý realizovala OTP READY NADÁCIA.

FOTO Javorník 1.turnus intro

Tohto roku sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil už tretí ročník odbornej stáže študentov v zahraničí v rámci projektu ERASMUS+.

projekt je zmena intro

Veci okolo nás sa dajú meniť a často sú okolo nás inštitúcie alebo sponzori, ktorí by boli ochotní uskutočniť túto zmenu. Ľudia z okolia možno hovoria, že napísať a zrealizovať projekt je ťažké a komplikované.

IT EXPO 2018 intro

V univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 20.03.2018 konal ďalší ročník výstavy a prezentácií IT noviniek.