prakticke cvičenie elektrotechnikov intro

Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila exkurzia na Cvičnom poli VSD a.s., ktoré sa nachádza v priestoroch SOŠE v Poprade – Matejovciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci z tried II.C, II.A a pedagogický dozor – Ing. Mgr. Miroslav Kalanin a Mgr. Michal Kulan. Exkurzia bola spojená s ukážkami prác na vedení vn a nn a konala sa v rámci partnerskej spolupráce s VSD a.s., Košice.

fg intro

V rámci implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti sa žiaci II.B triedy zúčastnili dňa 22.5.2018 interaktívneho kurzu – Finančná gramotnosť, ktorý realizovala OTP READY NADÁCIA.

FOTO Javorník 1.turnus intro

Tohto roku sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil už tretí ročník odbornej stáže študentov v zahraničí v rámci projektu ERASMUS+.

projekt je zmena intro

Veci okolo nás sa dajú meniť a často sú okolo nás inštitúcie alebo sponzori, ktorí by boli ochotní uskutočniť túto zmenu. Ľudia z okolia možno hovoria, že napísať a zrealizovať projekt je ťažké a komplikované.

IT EXPO 2018 intro

V univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 20.03.2018 konal ďalší ročník výstavy a prezentácií IT noviniek.

fg intro

V rámci implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti sa žiaci IV.Dp zapojili do projektu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. v hre spoločenskej hry Finančná sloboda.

zalozka intro

Téma Literárne osobnosti môjho regiónu nás zaujala, preto sme pripravili krátku prezentáciu týchto osobností, keďže sa už o nich naši žiaci nemajú možnosť dozvedieť z hodín literatúry.

MDK intro

Štvrtý pondelok v mesiaci október 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 96 žiakov prvého ročníka a 11 žiakov tretieho a štvrtého ročníka, ktorí prezentovali.