zalozka intro

Téma Literárne osobnosti môjho regiónu nás zaujala, preto sme pripravili krátku prezentáciu týchto osobností, keďže sa už o nich naši žiaci nemajú možnosť dozvedieť z hodín literatúry.

Po prezentácii si žiaci vybrali jednotlivé osobnosti a podľa toho sa zaradili do pracovných skupín. Boli to tieto osobnosti: Gorazd Zvonický, Václav Pankovčin, Ján Patarák, Ladislav Grosman, Jozef Žarnay, Michal Chuda, Jozef Puškáš, Pavol Horov, Alexander Duchnovič.

Na ďalšom stretnutí si žiaci mali priniesť so sebou aj knihy od týchto autorov, ktoré si vzájomne čítali, vymieňali, rozprávali o nich, delili sa o dojmy (bolo zaujímavé sledovať ich bez zásahu vyučujúcich – boli spontánnejší, vnímavejší).

Žiaci si zvolili rôzne techniky, niektorí volili kresbu, maľbu, iní zase využili počítačovú grafiku na odborných hodinách.

Vyvrcholením tohto projektu bol Medzinárodný deň školských knižníc (23.10.2017), kde sme „finišovali“ s výrobou záložiek.

Komunikácia s pridelenou školou Spojenou školou v Ružomberku bola veľmi priateľská. Dostali sme od nich balíček plný krásnych záložiek a pár propagačných materiálov. V budúcnosti by sme privítali ďalšiu spoluprácu.

Fotogaléria z akcie

  • projekt_zalozka_do_knihy-1
  • projekt_zalozka_do_knihy-2
  • projekt_zalozka_do_knihy-3
  • projekt_zalozka_do_knihy-4