Fedorčák ocenenie intro

Plaketou Lux mentium – Svetlo poznania bol dňa 12. júna 2018 v divadle Jonáša Záborského v Prešove ocenený Matúš Fedorčák, žiak Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Je to významný úspech pre školu, keďže náš žiak bol medzi 20 ocenenými žiakmi z celého Prešovského kraja. Slávnostnú atmosféru udeľovania ocenení doplnil bohatý kultúrny program, v ktorom účinkovali žiaci stredných škôl z Prešovského kraja.

Cieľavedomá práca s Matúšom začala počas jeho štúdia v 9. ročníku. Už vtedy bol pripravovaný pedagógom našej školy, Ing. Štefanom Juškom, PhD., na celoslovenskú súťaž Mladý mechatronik, na ktorej sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. V školskom roku 2015/2016 nastúpil na našu školu a bol zaradený k žiakom s intelektovým nadaním. Jeho úspechy pokračovali aj naďalej:

  • 1. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike v kategórii B a postup na celoslovenské kolo, kde sa umiestnil na 6. mieste (2015),
  • 1. miesto v celoslovenskom kole elektrotechnickej olympiády s projektom „Autonómne vozidlo“, zároveň získal aj dekrét o prijatí na elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity bez prijímacích pohovorov (2016),
  • 2. miesto v krajskom kole súťaže stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s projektom „Autonómne vozidlo“ (2016),
  • 5. miesto v celoslovenskom kole SOČ s projektom „Autonómne vozidlo“ (2016),
  • 1. miesto v 0. ročníku súťaže NAGA – návrh využitia dronov pri vyhľadávaní energetických strát na budovách (2016),
  • 2. miesto v súťaži VSD z oblasti elektrotechniky a energetiky pre žiakov 1. a 2. roč. (2017),
  • 3. miesto v 1. ročníku súťaže NAGA s projektom SMART HOME (2018).

Matúš, okrem toto, že je manuálne zručný, má zriedkavý mimoriadny talent, ktorý disponuje nielen teoretickými vedomosťami získanými v škole, ale aj vlastným samoštúdiom. Ako sa sám vyjadril, nemieni zaspať na vavrínoch a naďalej pokračuje vo svojom zdokonaľovaní sa v odbore formou práce na nových projektoch. Dúfame, že aj naďalej bude šíriť dobré meno našej školy.

Fedorčák ocenenie