strasburg intro

V minulom školskom roku 2014/2015 sa konala medzinárodná súťaž „Spotreba pre život“, ktorú organizovala Mgr. Božena Stašenková, PhD. Tejto súťaže sa zúčastnili aj študentky Strednej odbornej školy v Humennom Dominika Jakubová a Nikola Rusinková, ktoré sa umiestnili na 2. mieste v tvorbe časopisu "EURO - ID" a získali tak jedinečnú výhru - zájazd do Štrasburgu.

futsal

Dňa 26.10.2015 sa v Športovej hale v Humennom konalo obvodné kolo vo futsale žiakov stredných škôl.

MMM intro

Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach uskutočnil 92. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Košický maratón patrí medzi najstarší maratón v Európe a je druhým najstarším vo svete.

Týždeň vedy a techniky

V rámci súťaže Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorej hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti vyhlásili už po tretí krát maliarsku, fotografickú a grafickú súťaž pre stredné a vysoké školy.

film icon

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu vyhlásila súťaž „Mladý filmový tvorca“. Do súťaže sa mohli prihlásiť aj naši študenti a v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť.

erasmus intro

SOŠT v Humennom je do programu eTwinning zapojená od roku 2014. V rámci osláv 10. výročia sa 8.10. až 11.10.2015 vo Varšave uskutočnil hodnotiaci workshop. 120 delegátov z 35 krajín celej Európy hodnotilo desať rokov činnosti.

Juran Ruzovy sen 002

Začiatkom septembra sa dvaja naši žiaci (Dávid Sabol - II.G a Petr Juráň - III.G) zapojili do súťaže "Choď a foť!". Témou súťaže bolo: "Ukážte nám svoje dojmy, zážitky a zaujímavé miesta z regiónov Prešovského kraja".

cezpolny beh intro

Dňa 6. októbra 2015 sa v Humennom konalo obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl.