15 mech1 intro

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo na tento školský rok 2014/2015 už druhý ročník súťaže "Mladý mechatronik".

15 bask 2

Dňa 24.03.2015 sa chlapci SOŠT Hé zučastnili okresného kola v basketbale žiakov SŠ na OA Humenné.

matematický klokan

Dňa 23. marca 2015 sa konal už dvadsiaty štvrtý ročník medzinárodnej súťaže MATEMATCKÝ KLOKAN. Našich 15 študentov si ako každoročne otestovalo svoje matematické schopnosti. Do kategórie KADETO12 sa zapojilo 11 študentov prvého a druhého ročníka, do kategórie JUNIORO34 štyria študenti tretieho a štvrtého ročníka.

účastníci súťaže Enersol

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo na školský rok 2014/2015 piaty ročník súťaže Enersol SK.

15 pangea 2

Od 9. marca do 13. marca sa zapojilo 282 žiakov našej školy do štvrtého ročníka matematickej súťaže pre žiakov základných a študentov stredných škôl - Pangea 2015. Cieľom je zapojiť sa do matematiky a nie byť najlepší! Aj preto je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých študentov, je úplne zadarmo.

15 vse1 05

Už po ôsmykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.

15 che2 01

V dňoch 1. – 4. marca 2015 sa v Nitre konalo celoštátne kolo v poradí už 51. ročníka Chemickej olympiády. SOŠ technickú v Humennom v ňom úspešne reprezentovali dvaja víťazi školského kola, ktorí splnili podmienky účasti na celoštátnom kole v kategórii EF, tretiačka Michaela Barlášová a štvrták Branislav Madaj. Obaja študenti v odbore biotechnológia a farmakológia.

účastníci SOČ

Dňa 23.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Porota, zložená z vyučujúcich odborných elektrotechnických predmetov hodnotila súťažné práce v odbore elektrotechnika.