časť študentov spoločnosti STUDHELP

Úspechom každého podnikania je dobrý nápad a kolektívna práca. Tento školský rok študentskú spoločnosť tvoria študenti 3.D triedy, ktorí túto firmu zaregistrovali pod názvom STUDHELP, š. s. v obchodnom registri Junior Achievement Slovensko. Po tvorbe podnikateľského plánu sa predmetom našej spoločnosti stala organizácia rôznych športových turnajov, návštev kultúrnych podujatí, premietanie dokumentárnych a náučných filmov, organizácia charitných akcií a aktivizácia programu pre zdravie na školách.

15 ck

Dňa 5. 5. 2015 sa družstvo SOŠT v zložení Slavomíra Gutová (I.D), Ľudmila Repická (I.D), Zuzana Smereková (II.D), Timea Vincová (II.D), Dominika Jakubová (II.D) zúčastnilo územnej súťaže družstiev prvej pomoci študentov. Naše družstvo obsadilo pekné 2. miesto.

floorball zeny

Dňa 14. 4. 2015 sme sa zúčastnili krajského kola vo florbale dievčat stredných škôl, ktoré sa konalo v Prešove.

15 futbal4 intro

Dňa 10.04.2015 sa konalo obvodné kolo vo futbale stredných škôl.

15 vol2 6 intro

Dňa 31.03.2015 sme sa zúčastnili okresného kola vo volejbale chlapcov stredných škôl. Súťaž prebehla v telocvični SOŠ technickej.

vedenie školy so zástupcami družobnej školy z Poľska

Sviatok našich pedagógov – Deň učiteľov - sme oslávili v našej škole v piatok 27. marca. Celý deň vládla v škole slávnostnejšia atmosféra než inokedy a vyučovací deň vyvrcholil skvelou akadémiou, ktorú pre svojich učiteľov pripravili naši žiaci pod vedením Mgr. Lucie Alexovičovej. Technicky sa na realizácii programu podieľal Ing. Radoslav Halgaš.

Pohľad na stánky veľtrhu

V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia sa žiaci II.Dp a III.Dp v dňoch 26. - 27.3 2015 zúčastnili Veľtrhu študentských spoločností, ktorý sa konal v Bratislave. Na veľtrhu sa prezentovalo 59 študentských spoločností. Hodnotiaca porota posudzovala podnikateľské plány, ale aj dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov.

russia

Dňa 26. marca 2015 sa na ZŠ Mukačevskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval Pavol Karoľ (IV.C), ktorý súťažil v kategórií B3.