15 exk 01

Tridsaťdva žiakov študijných odborov strojárskeho a elektrotechnického zamerania a jedenásť pedagógov Strednej odbornej školy technickej v Humennom sa v dňoch 13. a 14. februára 2015 zúčastnilo na exkurzii v dvoch veľkých slovenských priemyselných spoločnostiach.

Valentín_2015

V predchádzajúcich dňoch sme si opäť pripomenuli deň všetkých zamilovaných – deň sv. Valentína. Preto sme sa i my, žiaci SOŠT v Humennom, rozhodli spríjemniť deň peknou činnosťou, ktorá by mala ukázať, že škola nie je iba miesto pre učenie (mučenie), ale i priestor pre vzťahy, empatiu a lásku.

15 bib intro

Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon – Kniha Jozue a Kniha Tobiáš, Nový zákon – Skutky apoštolov. Spoločnou témou vybraných kníh - Putovanie za cieľom.

prezentácia náradia FEIN

Súčasné trendy v používaní ručného náradia na SOŠT v Humennom 03.02.2015 predviedli zástupcovia obchodnej firmy TECHNIA z Nových Zámkov, ktorá zastupuje značku Fein na Slovensku. Pre žiakov I. - III. ročníka v odboroch mechanik strojov a zariadenímechanik elektrotechnik priviezli vozidlo naplnené moderným ručným elektrickým náradím.

15 vol1 intro

Dňa 28. januára 2015 študentská spoločnosť STUDHELP zorganizovala na našej škole už tretie športové podujatie.

účastníci školského kola chemickej olympiády

V dňoch 22. a 23. januára 2015 sa na našej škole konalo školské kolo chemickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili študenti z odboru Biotechnológia a farmakológia: Barlášová Michaela - III.Df, Madaj Branislav - IV.Bf, Magura Peter - IV.Bf, Smereková Zuzana - II.Df, Vincová Timea - II.Df

deutschland image

Dňa 13. januára 2015 sa v priestoroch Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Školu reprezentoval Peter Gerboc, žiak I.A triedy.

vianocna ikebana

Ako je už tradične na našej škole zvykom, v predvianočnom období si žiaci ozdobujú triedy, aby si takýmto spôsobom vytvorili prijemnú atmosféru Vianoc aj v škole. Mnohé z tried sa zapojili do Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu a najkrajšiu vianočnú ikebanu. Hodnotila sa celková výzdoba triedy a nástenky.