russia

Dňa 26. marca 2015 sa na ZŠ Mukačevskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval Pavol Karoľ (IV.C), ktorý súťažil v kategórií B3.

15 bib 2 intro

Dňa 25.03.2015 sa žiaci v rámci hodín náboženskej výchovy zúčastnili duchovných cvičení v Domčeku vo Vysokej nad Uhom. V dvoch blokoch prednášok o. Pavol Hudák hovoril o vzťahoch v rodine, o úlohách otca a matky, o falošných tvárach lásky a o uzdravení, ľútosti, odpustení a znovuzrodení.

15 mech1 intro

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo na tento školský rok 2014/2015 už druhý ročník súťaže "Mladý mechatronik".

15 bask 2

Dňa 24.03.2015 sa chlapci SOŠT Hé zučastnili okresného kola v basketbale žiakov SŠ na OA Humenné.

matematický klokan

Dňa 23. marca 2015 sa konal už dvadsiaty štvrtý ročník medzinárodnej súťaže MATEMATCKÝ KLOKAN. Našich 15 študentov si ako každoročne otestovalo svoje matematické schopnosti. Do kategórie KADETO12 sa zapojilo 11 študentov prvého a druhého ročníka, do kategórie JUNIORO34 štyria študenti tretieho a štvrtého ročníka.

účastníci súťaže Enersol

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo na školský rok 2014/2015 piaty ročník súťaže Enersol SK.

15 pangea 2

Od 9. marca do 13. marca sa zapojilo 282 žiakov našej školy do štvrtého ročníka matematickej súťaže pre žiakov základných a študentov stredných škôl - Pangea 2015. Cieľom je zapojiť sa do matematiky a nie byť najlepší! Aj preto je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých študentov, je úplne zadarmo.

15 vse1 05

Už po ôsmykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.