Lyžiarský kurz 2019 intro

Lyžiarsky kurz pre žiakov prvého ročníka sa realizoval v dvoch termínoch: v dňoch 4.-8. februára 2019 pre triedy I.A, I.B, I.D a 11.-15. februára 2019 pre triedu I.C.

deutschland image

Po víťazstve na obvodnom kole sa náš študent Ladislav Šepeľa prebojoval na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.2.2019 na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade.

biblicka olympiada intro

Dňa 6. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon – Evanjelium podľa Matúša. Spoločnou témou vybraných kníh – Vernosť Pánovi.

zachrana netopiera intro

I všedný deň môže byť bohatý. Aký by človek mal byť? Podľa môjho názoru človek je taký, aký je a záleží od okolností, aby to dobré, čo má v sebe mohol úspešne v živote realizovať.

Exkurzia FBERG TUKE intro

Dňa 22.1.2019 sa trinásť vybraných druhákov a tretiakov našej školy zúčastnilo exkurzie na ústave riadenia a informatizácie priemyselných procesov, FBERG TUKE v Košiciach.

Mikulasska horolezecka sutaz intro

Dňa 11.12.2018 Horolezecký oddiel Humenné zorganizoval po roku pre členov horolezeckého krúžku pri SOŠ technickej a nováčikov z horolezeckého oddielu Mikulášsku lezeckú súťaž v športovom lezení na rýchlosť a zručnosť na umelej stene v športovej hale.

Konverzacia v CUJ

V novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiád v cudzích jazykoch. Všetci žiaci súťažili v kategórii 2D.

technicke muzeum ID intro

Rokmi sami na sebe pozorujeme, že ľudská pamäť je pomerne chabá stránka. V náhlivosti sa nevieme rozpamätať na určité veci – vedomosti, ktoré sme nadobudli počas svojho štúdia, lebo sa nám tá určitá chvíľa zamotala do klbka zabudnutia.