biblicka olympiada intro

Dňa 6. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon – Evanjelium podľa Matúša. Spoločnou témou vybraných kníh – Vernosť Pánovi.

zachrana netopiera intro

I všedný deň môže byť bohatý. Aký by človek mal byť? Podľa môjho názoru človek je taký, aký je a záleží od okolností, aby to dobré, čo má v sebe mohol úspešne v živote realizovať.

Exkurzia FBERG TUKE intro

Dňa 22.1.2019 sa trinásť vybraných druhákov a tretiakov našej školy zúčastnilo exkurzie na ústave riadenia a informatizácie priemyselných procesov, FBERG TUKE v Košiciach.

Mikulasska horolezecka sutaz intro

Dňa 11.12.2018 Horolezecký oddiel Humenné zorganizoval po roku pre členov horolezeckého krúžku pri SOŠ technickej a nováčikov z horolezeckého oddielu Mikulášsku lezeckú súťaž v športovom lezení na rýchlosť a zručnosť na umelej stene v športovej hale.

Konverzacia v CUJ

V novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiád v cudzích jazykoch. Všetci žiaci súťažili v kategórii 2D.

technicke muzeum ID intro

Rokmi sami na sebe pozorujeme, že ľudská pamäť je pomerne chabá stránka. V náhlivosti sa nevieme rozpamätať na určité veci – vedomosti, ktoré sme nadobudli počas svojho štúdia, lebo sa nám tá určitá chvíľa zamotala do klbka zabudnutia.

Exkurzia TM intro

Dňa 14. decembra 2018 sa uskutočnila návšteva Technického múzea v Košiciach. Zúčastnili sa jej žiaci I.C triedy pod vedením triedneho učiteľa Ing. Kalanina Miroslava a majstra odborného výcviku Mgr. Kulana Michala. Pozreli si expozíciu v oddelení Energetika.

Expert Geniality Show 2018 intro

Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila súťaž EXPERT 2018. Žiaci si mohli vybrať jednu z tém: "Dejiny, udalosti, umenie", "Svetobežník", "Do you speak English?", "Tajomstvá prírody", "Góly, body, sekundy".