exkurzia kniznica intro

Kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. Je však škoda, že mnohí z nás, najmä mladí, si to v dnešnej dobe neuvedomujú. Preto sme sa 23. apríla 2018 rozhodli spolu s našimi prvákmi opäť zavítať do priestorov Vihorlatskej knižnice v Humennom.

projekt je zmena intro

Veci okolo nás sa dajú meniť a často sú okolo nás inštitúcie alebo sponzori, ktorí by boli ochotní uskutočniť túto zmenu. Ľudia z okolia možno hovoria, že napísať a zrealizovať projekt je ťažké a komplikované.

enersol SK intro

Enersol-SK je súťaž Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia.

soc logo

Dňa 06.04.2018 sa uskutočnilo krajské kolo 40. ročníka súťaže SOČ na SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Svoje práce predstavilo 184 žiakov v 17 súťažných odboroch. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov s 8 prácami v 6 súťažných odboroch.

SDV intro

Dňa 27.03.2018 sa žiaci III.Df a I.Dch zúčastnili interaktívneho podujatia pod názvom Svetový deň vody - Odpoveď je v prírode vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Podujatie bolo pokračovaním objektového vyučovania v rámci projektu ku koreňom, tradíciám, hodnotám v predmete biológia a prierezovom predmete environmentálna problematika.

junior internet intro

V dňoch 23. a 24. marca 2018 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnil 13. ročník súťažnej konferencie Junior Internet 2018.

strojar inovator 2018 intro

Tento rok vyhlásila Technická univerzita v Košiciach už piaty ročník úspešnej súťaže s názvom „Strojár – Inovátor 2018“. Popularita tejto súťaže z roka na rok narastá, o čom hovorí aj fakt, že zúčastnení pochádzali aj z ďalekých kútov Slovenska (napr. autor jednej z výherných prác bol zo Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne). Súťaž nie je nič dlžná ani svojej kvalite, o čom svedčí aj úroveň jednotlivých prác (www.strojar-inovator.sk).

enersol krajske kolo intro

22. marca 2018 sa na SOŠT v Humennom uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL 2018. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so ŠIOV. Je to stredoškolská záujmová činnosť, v ktorej všetky sú práce zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.