kniznica intro

Mesiac marec je v našej kultúre poznačený literatúrou a láskou k čítaniu, nie nadarmo sa mu vraví „mesiac kníh“. Pri tejto príležitosti aj Stredná odborná škola technická v Humennom zorganizovala pre žiakov prvého ročníka exkurziu vo Vihorlatskej knižnici.

bible study

Dňa 22. marca 2017 uskutočnila sa Biblická olympiáda, okresné kolo v dekanáte Humenné. Súťaž sa konala v priestoroch Pastoračného centra, farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Pod Sokolejom, v Humennom.

IT Expo Kosice intro

V utorok 21.3.2017 sa druháci odboru technické lýceum zúčastnili výstavy IT Expo 2017 v Košiciach. Cieľom tejto výstavy je prezentácia noviniek z oblasti informačných technológií.

CK chemickej olympiady intro

V dňoch 8– 11. marca 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 53. ročníka Chemickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali tí účastníci školského kola, ktorí splnili podmienky pre kategóriu EF: tretiačka Stela Kruková, štvrtáci Zuzana Smereková a Tomáš Havrišák, všetci študenti z odboru „biotechnológia a farmakológia“.

VSD 2017 intro

Už po desiatykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.

skolske kolo SOC 2017 intro

V školskom roku 2016/2017 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo už 39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Začiatkom marca sa v súlade s postupovým kľúčom súťaže v SOŠT Humenné uskutočnilo školské kolo. Svoje práce prezentovali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka technických odborov.

KIA intro

Dňa 28.02.2017 sa vybraní žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom zúčastnili exkurzie v automobilovom závode KIA pri Žiline v Tepličke nad Váhom. Po dlhej ceste autobusom dorazili žiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom (Ing. Vierou Mikitovou, Mgr. Milanom Mihaľovom a Ing. Róbertom Juhásom) pred brány školiaceho strediska závodu KIA, kde ich zodpovedný pracovník p. Veverka oboznámil s aktuálnymi informáciami o závode a poučil všetkých o dodržiavaní bezpečnostných predpisov počas prehliadky závodu.

floorball zeny

Dňa 24.02.2017 sa na Obchodnej akadémii v Humennom konalo okresné kolo žiačok stredných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčastnili žiačky Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG, Obchodnej akadémie a SOŠ technickej v Humennom.