IT EXPO 2018 intro

V univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 20.03.2018 konal ďalší ročník výstavy a prezentácií IT noviniek.

Sútaž VSD 2017 intro

Už po jedenástykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.

Konverzacia v CUJ

Vo februári sa v Prešovskom kraji konali olympiády v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentoval žiak Peter Gerboc z triedy IV.A, ktorý v kategórii 2D dosiahol úspech v nemeckom ako aj anglickom jazyku.

fg intro

V rámci implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti sa žiaci IV.Dp zapojili do projektu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. v hre spoločenskej hry Finančná sloboda.

SK biblickej olympiady intro

Dňa 5. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon – Genezis kapitoly 12- 50, Nový zákon – Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou vybraných kníh – Poslušnosť Božiemu hlasu.

soc logo

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ. Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch a vyhľadávať informácie. Svoje práce krátkou prezentáciou ústne obhajujú pred odbornou hodnotiacou komisiou, v prípade výrobku aj predvádzajú jeho činnosť.

chemia

V dňoch 1. a 2. februára 2018 chemici súťažili v školskom kole chemickej olympiády v kategórii EF.

fatima intro

Uplynulý rok si kresťanský svet pripomenul sto rokov od zjavení Matky Božej vo Fatime. Teto udalosti si pripomenuli aj žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom.