floorball

Dňa 20.02.2017 sa na Obchodnej akadémii v Humennom konalo okresné kolo žiakov stredných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev.

SK biblickej olympiady intro

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon – Genezis, Kniha Sudcov a Kniha proroka Daniela, Nový zákon – List Efezanom.

eng ger

Po obvodných kolách sa v dňoch 15.02.2017 a 16.2.2017 konali krajské kolá olympiád cudzích jazykov, ktorých sa zúčastnili aj naši úspešní žiaci.

valentinska sokiada intro

V sobotu 11.2.2017 sa študenti z horolezeckého krúžku pod vedením pani učiteľky Andrey Biľovej zúčastnili zaujímavej akcie pod názvom Valentínska šokiáda. Našim cieľom bola obec Palota v Medzilaboreckom okrese, ktorá sa nachádza pri poľských hraniciach, blízko Národnej prírodnej rezervácie Palotská jedlina.

SKCHO intro

Chemici dva dni súťažili v školskom kole CHO kategórie E a F, ktoré sa uskutočnilo 6. a 7. 2. 2017 v našej škole.

Concurs Consumer Classroom

Európska komisia podporuje spotrebiteľské vzdelávanie v školách formou Medziškolskej súťaže, ktorá je súčasťou vzdelávacieho portálu Consumer Classroom. Ak sa v dnešnom svete majú mladí ľudia stať rozumnými spotrebiteľmi, potrebujú sa naučiť ako znížiť svoju spotrebu energie.

Lyziarsky vycvik intro

Už druhý rok majú žiaci 1. ročníka možnosť absolvovať lyžiarsky kurz. V tomto roku žiaci našej školy absolvovali dva LVK v športovo-rekreačnom stredisku Drienica–Lysá.

eng ger

Dňa 18.01.2017 a dňa 19.1.20107 sa konali obvodné kolá olympiád cudzích jazykov. Naši žiaci súťažili v kategórii IID, určenej pre žiakov odborných škôl. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci z Humenného, Medzilaboriec, Sniny a Vranova n/Topľou a žiaci našej školy uspeli tak v anglickom ako aj nemeckom jazyku.