stolny tenis

Dňa 15. novembra 2017 sa v CVČ Dúha v Humennom konalo okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise družstiev.

krajske kolo futsal intro

Dňa 21.11.2017 sa družstvo našej školy zúčastnilo krajského kola vo futsale žiakov stredných škôl, ktorý sa konal v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove.

Účastníčky okresného kola žiačok v stolnom tenise

Dňa 16. novembra 2017 sa v CVČ v Humennom konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok stredných škôl.

imatrikulacia intro

Druhý novembrový pondelok, 13.11.2016, patril na Strednej odbornej škole technickej v Humennom prvákom. Už tradične sa na 6. a 7. vyučovacej hodine podrobili každoročnému rituálu – imatrikulácii prvákov.

Konverzacia v CUJ

V októbri a novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiád v cudzích jazykoch, do ktorých sa zapojilo 26 žiakov. Všetci žiaci súťažili v kategórii 2D.

zalozka intro

Téma Literárne osobnosti môjho regiónu nás zaujala, preto sme pripravili krátku prezentáciu týchto osobností, keďže sa už o nich naši žiaci nemajú možnosť dozvedieť z hodín literatúry.

MDK intro

Štvrtý pondelok v mesiaci október 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 96 žiakov prvého ročníka a 11 žiakov tretieho a štvrtého ročníka, ktorí prezentovali.

code week 2017 intro

V októbri bol vyhlásený Európskou komisiou 4. ročník European Code Week - digitálne zručnosti na stredných školách. Podmienkou bolo zapojenie minimálne 50 žiakov do aktivít a akcií digitálnej zručnosti.