CNC intro

Súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní je celoslovenská dvojkolová súťaž zručností pre tímy, v zložení pedagóg a žiak strednej školy, v programovaní a výrobe súčiastok na CNC strojoch. Kompetencie pre účasť v súťaži žiaci obvykle získavajú v 3. alebo 4. ročníku štúdia, učitelia priebežne. Pre prístup na kvalifikačné kolo musí žiak odovzdať organizátorom súťaže kontrolnú prácu.

fotosutaz intro

SOŠ technická v Humennom aj v tomto školskom roku vyhlásila školskú fotografickú súťaž, ktorej hlavnou témou bol KVET. Termín odovzdania súťažných prác bol 31. január 2019.

mlady europan intro

Dňa 15. apríla 2019 sa trojčlenné družstvo študentov SOŠT zúčastnilo 14. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii „Mladý Európan“. Súťaž každoročne organizuje centrum Europe Direct v Prešove, regionálne kolo sa konalo v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

junior internet intro

V dňoch 5. – 6. apríla 2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnil 14. ročník súťažnej konferencie Junior Internet Amavet 2019.

krajske kolo SOC 2019 intro

Dňa 05.04.2019 sa uskutočnilo krajské kolo 41. ročníka súťaže SOČ na SPŠ stavebnej v Prešove. Svoje práce predstavilo 160 žiakov v 17 súťažných odboroch.

sutaz med 2019 intro

Naši žiaci sa zúčastnili dňa 1.4.2019 on-line celoslovenskej súťaže MEĎ 2019. Táto súťaž bola vyhlásená SPŠS, Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Európskym inštitútom medi (predtým Stredisko medi). Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi.

technická myslienka roka 2019 intro

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s vybranými priemyselnými partnermi ON Semiconductor Slovakia, Brose Prievidza, spol. s r.o., Panasonic a STMicroelectronics NV vyhlásila v novembri 2018 súťaž Technická myšlienka roka 2019.

T Systems workshop 2019 intro

Dňa 25. 03. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru technické lýceum zúčastnili workshopu spoločnosti T-Systems, ktorý zorganizoval pán učiteľ Sudzina v spolupráci s Mgr. Janou Peterekovou, ktorá je Education Operation Manager v tejto spoločnosti, a študentmi prvého ročníka vyššieho odborného pomaturitného štúdia v odbore „Počítačové Systémy“ Luciou Magočovou, Michalom Lenkom a Jánom Mikuláškom (bývalí absolventi našej školy).